VISION OM ETT LANDSBYGDSPROJEKT MED ÄPPLE SOM TEMA.

 

 


I den lilla byn Östra Rud, 3km söder om Klässbol, har länge funnits en vision om en äppelodling med flera intressenter. På senare tid har intresset för småskalighet och lokal produktion markant ökat och tanken om att starta en äppelodling har gått från idé till handling. I Östra Rud finns också Värmlands enda musteri som producerar klarfiltrerad äppelmust och har gjort det sedan år 1996. I nära anslutning till musteriet finns markägare som är villiga att upplåta åkermark. De tilltänkta gärdena ligger i en dalgång med söderläge. Boende i närområdet och andra fruktintresserade personer har erbjudits att delta som andelsägare i äppelodlingen.

UTKAST TILL SPECIFIKATION AV ODLINGEN:

UTKAST TILL ORGANISATION AV PROJEKTET: