Apelkonsult kan medverka i följande pomologiska uppdrag: