Apelkonsult hjälper dig med att tillverka ett nytt träd! Vi har medverkat vid flera olika tillfällen med räddningsinsatser för "utrotningshotade" fruktträd. Oftast handlar det om illa skötta trädgårdar där ingen brytt sig om träden på många år och där träden riskerar att gå under.

Gör så här: Kontakta Apelkonsult för korrekt val av grundstam. Ta sedan en ympkvist mot slutet av vintern och skicka i ett kuvert. Se adress på fliken Kontakta oss. Ympkvisten ska tas längst ut på en gren och vara så välväxt som möjligt och c:a 10 - 15 cm lång. Lägg kvisten inrullad i lite fuktat hushållspapper i en plastpåse och frankera.