Bryggympning

Bryggympning – en vegetativ ”by – pass” operation!

 

 

För att skydda fruktträdens stammar mot gnagare används vanligen gnagspiraler av plast. Om inte dessa sitter rätt lindade på stammen kan det gå illa.

Vintern 2006 var snörik i västra Värmland. Inte förrän snön smält på våren kunde man se skador som orsakats av hungriga sorkar. Spiralen satt för glest pålindad och barken var bortgnagd däremellan. Trädet, ett Aroma-äppleträd med inympad Amorosa, dog inte men tillväxten blev dålig.
 

 

Våren 2007 hade kraftiga årsskott växt ut i närheten av skadan. Dessa klipptes av och de övre ändarna ympades in en bit ovanför den blottade veden. Ymparna tog sig och växte kraftigt.

 

  

En kompletterande bryggympning gjordes våren 2008. Trädets tillväxt blev normal och skörden av Aroma-äpplen mycket god!

 

 

Copyright © 2009 Apelkonsult. Alla rättigheter reserverade. Tel. 073 - 043 77 30