Fruktträd

Apelkonsult är en specialplantskola med ett annorlunda sortiment. Här finns gamla etablerade sorter som tex. Rosenhäger, Rödgylling, och Rött kaneläpple, men också nya sorter som släpps från Balsgård i Skåne och som har lovande egenskaper.

I plantskolan finns för närvarande ett antal ettåringar, tvååringar och fleråringar. Samma fruktsort kan vara ympad på olika slags grundstammar. Det betyder att hänsyn kan tas till växtzon och lokalklimat för att planteringen ska lyckas.

Avsikten med trädplanteringen spelar dessutom stor roll. Tomtstorleken, om trädet ska planteras fristående eller vara spaljerat, är viktiga faktorer.

Kontakta Apelkonsult för besked om tillgång.

 


Previous page: Produkter
Next page: Fruktträd med egen design!