Tjänster

 

Apelkonsult kan medverka i följande pomologiska uppdrag:


  • Fruktutställningar och sortbestämning

  • Beskärning och trädvård

  • Ymp- och okuleringskurser