Vision Äppelodling

 

VISION OM ETT LANDSBYGDSPROJEKT MED ÄPPLE SOM TEMA.

 

 


I den lilla byn Östra Rud, 3km söder om Klässbol, har länge funnits en vision om en äppelodling med flera intressenter. På senare tid har intresset för småskalighet och lokal produktion markant ökat och tanken om att starta en äppelodling har gått från idé till handling. I Östra Rud finns också Värmlands enda musteri som producerar klarfiltrerad äppelmust och har gjort det sedan år 1996. I nära anslutning till musteriet finns markägare som är villiga att upplåta åkermark. De tilltänkta gärdena ligger i en dalgång med söderläge. Boende i närområdet och andra fruktintresserade personer har erbjudits att delta som andelsägare i äppelodlingen.

UTKAST TILL SPECIFIKATION AV ODLINGEN:

 • Platsen är lämplig med tanke på jordmån, solstrålning, temperatur etc
 • Störningsfritt för närboende
 • Lättillgängligt för besökare
 • Areal för att möjliggöra odling av 200-500 träd
 • Inhägnad för skydd mot älg och rådjur
 • Biodling på plats med ett antal bikupor
 • Låsbar port med bredd som tillåter passage av transportfordon
 • Indelning i numrerade odlingsplatser
 • Transportväg till odlingen
 • Lämplig typ av transportvägar inom odlingsområdet

UTKAST TILL ORGANISATION AV PROJEKTET:

 • Någon form av EU-projekt
 • Huvudman och projektledare (Gärdets Musteri, Apelkonsult, markägare)
 • Apelkonsult anlitas vid planeringen av odlingen
 • Odlingsplatser upplåts till ovan nämnda intressenter och i mån av plats till övriga intresserade
 • Anläggandet av odlingen sker genom intressenternas eget arbete eller inhyrda krafter
 • Innehavarna av odlingsplatserna sköter själva odlingen. Basverktyg för skötsel finns tillgänglig vid odlingen
 • Odlingsplatsens ägare äger rätt att när som helst överlåta skötsel eller ägarskap

 


Previous page: Bryggympning
Next page: Karta Äppeldalen