Om oss

Hos oss får du hjälp med


  • att tillverka ditt eget fruktträd
  • val av rätt underlag = grundstam
  • ympning och okulering
  • sortbestämning
  • råd vid beskärning av fruktträd