Hem

Apelkonsult - ett kunskapsföretag inom pomologi

     Uppdaterad 20240123

Epost:

info@apelkonsult.se


Telefon:

073 - 043 77 30


Nyheter:

Våra tjänster på Apelkonsult är inriktade på att bevara gamla sorter av ympade fruktträd och främja den genetiska konstansen som finns i dessa träd. Vi samarbetar med pomologiskt intresserade för att säkerställa att äldre sorter av fruktträd bevaras och att deras historiska värde och karaktär upprätthålls. Vårt mål är att hjälpa till att bevara dessa träd för framtida generationer att njuta av i sina trädgårdar.